Voorwaarden CDD-STUDIOS + huisregels en privacy

Extra info aanvullend op de abonnementen en abonnementsvoorwaarden

Voorwaarden op:

 

Het Seizoensjaar

 

- Het seizoensjaar loopt vanaf 1-09-2018 tot 19-07-2019 en bij inschrijving tussentijds wordt het restant van het seizoensjaar berekend.

 

- Als lid zijn er voordelen zoals de korting op on stage en performance trainingen die vanaf eind maart 2019 op de aangegeven zaterdagen plaats gaan vinden en peuterdanscursussen die in 2019 (weer) starten en diverse andere cursussen die door het seizoensjaar heen plaatsvinden.

 

Looptijd (Hoofd)Abonnement

- Het (hoofd)abonnement wordt aangegaan voor 1 seizoensjaar, zoals aangegeven onder het artikel "Het Seizoensjaar".

Na afloop van het seizoensjaar van inschrijving zet het abonnement zich voort als een maandabonnement in het volgende seizoen, dit houdt in dat het abonnement vanaf dat moment maandelijks opzegbaar is.

*Extra activiteiten in de vakanties zijn uitgesloten van het hoofdabonnement. Als lid zijn er echter wel voordelen, zoals korting op de (eventuele) activiteiten of lessen die worden geboden tijdens de vakanties.

 

Betalingen

 

Alle betalingen kunnen voldaan worden op de volgende manieren, via PIN, Contant, Overboeking, Automatische Incasso en sinds half januari 2019 ook via de Sport en Cultuurbonnen van de Gemeente Hoorn

 

- Het lidmaatschapsgeld/inschrijfkosten betaal je meteen voor een heel seizoensjaar en is eenmalig tot wederopzegging van het abonnement en kost maar €5,-

 

- Voor betalingen van jaarabonnementen kan worden gekozen om een geheel seizoensjaar in één keer te betalen of om per kwartaal of maand te betalen. Dan wel via overboeking of automatische incasso.

 

- Bij betaling ineens van de jaarbetalingen is er een korting van €10 euro op het totaalbedrag.

 

Wijzigingen in abonnementsprijzen

- In de regel worden abonnementsgelden vastgesteld per ieder seizoensjaar en zullen deze niet zonder notie worden verhoogd.

- Cedric Dors Dance Company 
  Cedric Dors Dance Company & Studios
 CDD-STUDIOS

Behoudt zich echter wel het recht voor om tussentijds de abonnementsvormen binnen redelijke grenzen te verhogen of verlagen met vooraankondiging en  reden richting de leden.

 

vb) Een wettelijke BTW verhoging of verlaging

vb) Jaarlijkse of halfjaarlijkse stijging in prijs

 

Opzeggen

- Opzegging of bevriezen tussentijds van het abonnement is mogelijk met verklaring van de dokter waarin ook wordt aangegeven dat lid/leerling  ten zeerste wordt afgeraden om belastende activiteiten te doen. Andere legitieme redenen zijn bijvoorbeeld een verhuizing naar het buitenland of een blessuregeval die klaarblijkelijk het lid niet meer in staat stelt nog een enkele les fysiek te kunnen bijbenen.

- Opzeggen dient te geschieden via de mail naar info@cddstudios.com of per brief geadresseerd aan:

 

Cedric Dors Dance Company

t.a.v. Cedric Dors

Palissade 7

1628KA te Hoorn

 

Vermeld hierbij voor wie, onder vermelding van de voor+achternaam.
Vermeld hierbij ook de reden van opzegging.

 

Opzeggen tijdens de zomervakantie voor de start van het nieuwe seizoen?

Dit is mogelijk!

Komt de opzegging voor de start van het nieuwe seizoen binnen dan geldt hierop ook 1 maand opzegtermijn

 

vb1) Eind augustus / begin september start het nieuwe seizoen

wordt er 1 juli opgezegd dan stop het abonnement compleet vanaf 1 augustus.

 

vb2) Wordt er 2 augustus opgezegd dan stopt het abonnement op 2 september

 

vb3) Wordt er 15 augustus opgezegd dan stopt het abonnement pas 15 september 

etcetera

*in de laatste twee gevallen zal (waarschijnlijk) een restbedrag worden gefactureerd of worden geïncasseerd.